Välkommen till Europeiska unionens observatorium för nanomaterial

Photo of a cyclist

Här hittar du information om befintliga nanomaterial på EU-marknaden. Oavsett om du utvecklar strategier på området, är en konsument eller en företrädare för industrin eller en grön icke-statlig organisation, erbjuder informationen om Europeiska unionens observatorium för nanomaterial (nedan kallat ”observatoriet”) intressant läsning om säkerhet, innovation, forskning och användning av nanomaterial.

Vad är nanomaterial? De är partiklar som är så små att vi bara kan se dem med hjälp av ett mikroskop. Nanomaterial finns överallt. De finns i naturen själv, och de förflyttas lätt av vinden som t.ex. pollen och sand. Men de är också alltmer närvarande i våra dagliga liv i konsumentprodukter. Eftersom de är små beter de sig ibland annorlunda jämfört med samma ämne i större storlekar, vilket kan påverka den potentiella risken.

Observatoriet är ett nytt initiativ och finansieras av EU-kommissionen. Det kommer att växa under de kommande åren när vi utökar plattformens innehåll ytterligare. Du som läsare kommer att spela en viktig roll här, eftersom vi bara kan uppnå det ambitiösa målet att öka insynen i nanomaterial på EU-marknaden genom att se till att alla perspektiv beaktas. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) är värd för observatoriet och sköter underhållet.

 

 

Events