Narażenie na nanomateriały przez skórę

Nanomateriały są szeroko stosowane w wielu procesach przemysłowych i wchodzą w skład licznych produktów powszechnego użytku, takich jak kosmetyki, farmaceutyki, odzież plamoodporna i antybakteryjna, sprzęt sportowy i środki czystości. Stosowanie nanomateriałów w tych produktach może potencjalnie prowadzić do narażenia, przenikania i wchłaniania do organizmu przez skórę, w szczególności dla pracowników i konsumentów.

Chociaż skóra jest stosunkowo nieprzepuszczalna dla nanomateriałów, narażenie ogólnoustrojowe wciąż budzi obawy, ponieważ skóra jest jednym z największych organów ciała ludzkiego. W środowisku naukowym nadal toczy się debata na temat sposobów interakcji nanomateriałów ze skórą i ich możliwości wywoływania szkodliwych skutków dla zdrowia. Jako że absorpcja nanomateriałów przez skórę jest warunkiem wstępnym jakiejkolwiek dostępności układowej po ekspozycji skórnej, bardzo ważne jest wyjaśnienie mechanizmów umożliwiających ich wchłanianie przez skórę oraz czynników wpływających na absorpcję nanomateriałów przez skórę.


Integralność skóry odgrywa istotną rolę w absorpcji nanomateriałów. 

Wchłanianie i przenikanie do skóry to złożona zależność między właściwościami cząstek w preparacie a stanem skóry.  Naruszona ciągłość skóry i preparaty zwiększające przepuszczalność skóry prawdopodobnie nasilają zjawisko przenikania. 

Nanocząstki mają tendencję do gromadzenia się w pocie, co może zmniejszać ich zdolność do przenikania przez najbardziej zewnętrzną warstwę skóry, czyli warstwę rogową. Przenikanie może jednak być wyższe w przypadku cząstek stosowanych w preparacie zapobiegającym ich gromadzeniu się. 


Mniejszy rozmiar może oznaczać wyższą absorpcję

W kilku badaniach sugeruje się, że wielkość cząstek może mieć wpływ na przenikanie do skóry, przy czym mniejsze cząstki charakteryzują się wyższym wskaźnikiem penetracji. Właściwości powierzchni, takie dodatni ładunek powłoki i powierzchni, prowadzącym do wyższego przenikania, mogą również wpływać na przenikanie cząstek do skóry.


Potrzebne jest więcej badań porównawczych dotyczących wchłaniania przez skórę

Aby rzucić światło na związek między właściwościami nanomateriałów a ich potencjałem wchłaniania przez skórę, konieczne jest więcej badań porównawczych. Związek między nanomateriałami a ich rozproszeniem lub formowaniem podczas narażenia jest bardzo złożony i może się różnić w przypadku pojedynczego nanomateriału w zależności od użytego preparatu.