Prace naukowe nad nowymi narzędziami i wytycznymi

UE przeznaczyła środki na rozwój badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa nanomateriałów. Badania te obejmują prace nad nowymi narzędziami i wytycznymi do oceny narażenia na nanomateriały w ciągu całego cyklu ich istnienia. Takie narzędzia pozwolą rozwiać wątpliwości wśród prawodawców, przedsiębiorstw i specjalistów BHP dotyczące pomiarów narażenia i oceny nanomateriałów. Pozwolą także przygotować się na nowe problemy, jakie mogą się pojawić w związku z rozwojem nowych nanomateriałów i metod produkcji.

Europejskie projekty badawcze mogą także umożliwić wykrycie nowych zagrożeń nieujętych w aktualnych wytycznych lub dostarczyć nowych narzędzi eksperymentalnych do pomiaru i kontroli narażenia na nanomateriały w miejscu pracy. W miarę rozwoju badań ich wyniki mogą być wykorzystywane przez władze i sektor przemysłu do lepszego przeprowadzania ocen narażenia i zarządzania ryzykiem związanym z nanomateriałami w miejscu pracy.

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista projektów badawczych w tym obszarze.

 

More information