Budúcnosť nanoliekov

Vedci vo zvýšenej miere študujú nanolieky na rôzne lekárske použitia. Patrí medzi ne účinné dodanie a zacielenie lieku, ako aj personalizované nanolieky, kde sa liek podáva pacientovi na základe jeho genetického profilu.
 

Vznikajúce nanomateriály

Vznikajúce nanomateriály, ako napríklad blokové kopolymérne micely, polyméry, uhlíkové nanorúrky, kvantové body a dendriméry sú navrhnuté s cieľom pomôcť účinnejšiemu dodaniu alebo zacieleniu liekov.

Uhlíkové nanorúrky sú hexagonálne viazané atómy uhlíka, ktoré spoločne vytvárajú dutú rúrku. Skúma sa ich uplatnenie v terapii, najmä pri liečbe rakoviny, ale aj pri vývoji nových diagnostických prípravkov, ako aj nanosenzorov. Uhlíkové nanorúrky sa môžu použiť na dosiahnutie cieleného dodania lieku.

Kvantové body sú polovodičové nanokryštály, ktoré sú tvorené anorganickým jadrom obklopeným kovovým plášťom. Môžu sa použiť ako nosiče liečiv alebo ako fluorescenčné štítky pre iné nosiče liečiv, ako sú lipozómy. Môžu pomôcť pri kombinovaní molekulárneho snímania pre diagnostiku s terapiou, napríklad pri vývoji terapeutických stratégií pri rakovine.

V prípade uhlíkových nanorúrok aj kvantových bodov vyvoláva znepokojenie ich toxicita a výskumníci hľadajú spôsob, ako znížiť toxicitu týchto materiálov pred ich využitím v medicíne.

Dendriméry sú molekuly s pravidelnou a vysoko rozvetvenou stromovou štruktúrou. Majú priemer od 1 do 10 nanometrov a hydrofóbnu vnútornú dutinu, ktorú môžu vyplniť hydrofóbne molekuly, napríklad lieky proti rakovine. Dendriméry sú v porovnaní s inými nosičmi liečiv, ako sú lipozómy, mechanicky stabilnejšie, ale môžu preniesť menšie množstvo liečiva.
 

Teranostiká a personalizovaná nanomedicína

Personalizovaná medicína sa týka terapeutického prístupu, ktorý je prispôsobený individuálnym vlastnostiam pacienta prostredníctvom použitia techník, ako je molekulárne profilovanie. Nanotechnológia môže v budúcnosti umožniť získavanie individualizovanej terapeutickej liečby. Novo vyvinuté nanolieky zahŕňajú viaczložkové systémy zvané teranostiká, ktoré môžu napríklad začleňovať terapeutické aj diagnostické molekuly. Výsledný nanosystém umožní diagnostiku, dodanie liečiva a monitorovanie účinkov lieku. Vývoj takýchto systémov môže prispieť k dosiahnutiu cieľa získať individualizované terapie pre niekoľko diagnóz.

Dôvodom väčšieho množstva výskumov týkajúcich sa personalizovanej nanomedicíny je to, že ochorenia ako rakovina sú mimoriadne heterogénne a existujúce liečby účinkujú len u určitých pacientov a v určitom štádiu ochorenia. Podanie teranostického lieku pacientovi môže umožniť monitorovanie toho, ako dobre pacient odpovedá na nanoliek, keďže snímanie molekúl umožňuje vizualizáciu účinku liečiva v reálnom čase. V dôsledku toho je možné optimalizovať a individualizovať dávkovanie lieku a protokoly liečby počas ďalšieho sledovania.